Новини проекту
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 33 людини

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Після проведення технічних робіт на сайті можуть виникати деякі проблеми.

Для їх усунення вам необхідно почистити cache та cookie у браузері https://e-schools.info/help/79


З метою профілактики поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед співробітників служби підтримки порталу «E-schools»

ми обмежуємо її роботу. Очікування відповіді наших фахівців може зайняти більше часу. Перед тим, як звертатись до співробітників

служби підтримки, будь ласка, ознайомтесь із статтями розділу «Допомога» - https://e-schools.info/help. Дякуємо за розуміння.


Запобігання та протидія булінгу

Дата: 4 червня о 09:42, Оновлено 17 липня о 12:34
Автор: Дурдас П. К.

Порядок  реагування на випадки булінгу 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

У день подання заяви видається наказ по  Майдано-Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, директора  закладу та скликається засідання.

Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку. Психологічний супровід таких осіб здійснює соціальний педагог у взаємодії із практичним психологом. З цією метою запроваджуються консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, скриньки довіри, оприлюднення телефонів довіри, зокрема:


Національна дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
- Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
- Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
- Уповноважений Президента України з прав дитини 0 44 255 76 75;
- Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
- Національна поліція України 102.

 Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

І. Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування)

Заяви про випадки булінгу (цькування) до адміністрації закладу освіти подаються у письмовій формі.

У заяві слід зазначати:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Прізвище ім’я та по батькові особи, яка порушила Ваші права.

3. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

4. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

5. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав.

6. Чи зверталися Ви до когось за захистом порушених прав.

7. Суть Вашої заяви.

8. Дату та власноручний підпис.

У разі звернення, в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Заяву до адміністрації закладу можна надсилати письмово за адресою:  с.Майдан-Олександрівський, вул. Центральна,30 або електронною поштою

Заяви електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення письмової заяви.

Заява про випадки булінгу (цькування) до адміністрації  закладу може бути прийнята у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора закладу  .

ІІ. Порядок розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

Загальні положення

Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Майдано-Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів   .

У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд заяв з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

Рішення, чи (бездіяльність) у сфері управлінської діяльності закладу  можуть бути оскаржені у разі:

- порушення прав і законних інтересів громадян (групи громадян);

- створення перешкод здійсненню громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

- незаконного покладення на громадянина обов’язків або його незаконного притягнення до відповідальності.

Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування)

Діловодство за заявами про випадки булінгу (цькування) закладу  ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідального за діловодство у школі.

Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до закладу , приймаються, проходять первинний розгляд й централізовано реєструються в день їх надходження у журналі.

Початком строку розгляду заяви про випадки булінгу (цькування) вважається день надходження та реєстрації в закладі .

Заяви про випадки булінгу (цькування), що надійшли на адресу закладу  поштою, отримує директор  .

Прийом, попередній розгляд та реєстрація заяв про випадки булінгу (цькування) здійснюється у день їх надходження.

Заяви про випадки булінгу (цькування) підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду директором   або заступниками директора   відповідно до їх компетенцій.

Усі заяви про випадки булінгу (цькування), що надходять до  закладу, реєструються у журналі із проставленням таких елементів:

дата надходження заяви;

прізвище, ім’я, по батькові заявника, категорія/соціальний стан заявника;

 порушені питання.

Заяви про випадки булінгу (цькування), подані громадянами на особистому прийомі, реєструються та розглядаються у тому самому порядку, що й інші письмові заяви.

Попередній розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинен перевищувати одного робочого дня.

Порядок опрацювання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) і забезпечення контролю за їх розглядом.

У ході розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) керівництвом  закладу щодо кожної заяви має бути прийняте одне з таких рішень:

прийняти до розгляду;

надіслати за належністю, якщо порушені у заяві про випадки булінгу (цькування) питання не входять до компетенції закладу, про що одночасно повідомити заявника;

залишити без розгляду.

У разі потреби керівництвом закладу може бути прийняте рішення щодо комісійного розгляду заяви про випадки булінгу (цькування).

У разі якщо заява про випадки булінгу (цькування) не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно не пізніше ніж у п’ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

3 метою оперативного вирішення питань, порушених у заяві про випадки булінгу (цькування), адміністрацією  закладу установлюється термін його розгляду. Заяви про випадки булінгу (цькування) розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня їх отримання.

Виконавці зобов’язані уважно вивчити зміст заяви про випадки булінгу (цькування), факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення.

У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, що викладені у заяві уживати інших заходів для об’єктивного вирішення порушених авторами заяв питань, з’ясовувати обставини, усувати причини, та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до вимог чинного законодавства. 

ЗРАЗОК

Директору

Майдано-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

П.К.Дурдас

ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня класу, батька, матері

Домашня адреса:

___________________________________

Контактний телефон:

___________________________________

ЗАЯВА

Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над учнем __________________________________________ з боку _______________________ або групи учнів:___________________ .

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

Дата                                                                                                                                                                 Підпис

Проблема булінгу у сучасній школі

У кожної людини є право - любити іншого,

або не любити, поважати, або не поважати ...

Але ні у кого немає права бити людину по обличчю –

нехай навіть просто словесно.

Булінг (від англ. bully - насильник). Погодьтеся, страшно звучить? Але справа навіть не в звучанні, а в тому, що це явище оточує нас всюди - в кожному навчальному закладі, і найстрашніше - те, що воно несе за собою надзвичайно негативні наслідки.
      Скільки разів життя підлітків було знівечене через те, що «звичайні учні школи» вирішили запостити в свій профіль соціальної мережі смішний контент про однокласника чи «розібратись» після уроків.

    Проблема сучасної школи в тому, що ми не вміємо спілкуватися  і не несемо відповідальності за свої слова.

Форми та види булінґу

Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими формами булінґу є:

 • словесні образи, глузування, обзивання, погрози;

 • образливі жести або дії, наприклад, плювки;

 • залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити чи не зробити;

 • ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот;

 • вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви.

 • фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження);

 • приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі у чатах і т.д.), поширення чуток і пліток.

Наслідки шкільного насилля

Жертви булінґу переживають важкі емоції – почуття приниження і сором, страх, розпач і злість. Булінґ вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, спричиняючи:

 • неадекватне сприймання себе – занижену самооцінку, комплекс неповноцінності, беззахисність;

 • негативне сприймання однолітків – відсторонення від спілкування, самотність, часті прогули у школі;

 • неадекватне сприймання реальності – підвищену тривожність, різноманітні фобії, неврози;

 • девіантну поведінку – схильність до правопорушень, суїцидальні наміри, формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності.

Як реагувати на цькування

Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих — учителів і батьків. Допомога дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю.

Як впоратися з ситуацією самостійно

 • Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям.

 • Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх від наміру дошкулити вам.

 • Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу.

 • Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації.

 • Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля.

Насильство у школі – буденна реальність для багатьох людей в усьому світі. Переслідування, знущання, погрози онлайн, образи – все це негативно впливає на школяра та його успіхи в навчанні.

             

               План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

                                ( цькуванню) в закладі освіти

№ п/п

  Тема заходу

  Дата

1.

Скласти графік проведення заходів із профілактики булінгу серед здобувачів освіти 1-11 класів

Вересень 2019

2.

Провести загальношкільні батьківські збори «Безпека дитини в школі», матеріали для батьків розмістити на шкільному веб-сайті , розділ «Стоп булінг»

Вересень  2019

3.

Години спілкування на тему: «Кібербулінг»

Жовтень 2019

4.

Підготувати виставку плакатів, малюнків серед 1-11 класів «Школа проти булінгу»

1 раз на семестр

5.

Організувати та провести зустрічі з здобувачами освіти за даною темою

1 раз на семестр

6.

Провести опитування серед учнів 5-7 класів

Жовтень 2019

7.

Висвітлювати матеріали проведення заходів на шкільному веб-сайті, розділі «Новини», «Стоп булінг»

щомісяця

8.

Провести круглий стіл для педагогічного колективу: «Безпечна школа. Маски булінгу»

Грудень 2019

9.

Перегляд та обговорення відеофільмів, які висвітлюють проблему булінгу

Лютий 2020

10.

Виховний захід: «Знай свої права»

Березень 2020

11.

Неоконференція «Формування навичок толерантного спілкування (для учнів 8-11 класів та педагогів)

Травень 2020


 

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.